Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg

AFiG

Aktuellt

Folkhögskolans dag

Folkhögskolans dag firades runt om i hela landet - även hos oss.
Se bilder>>

Öppet hus

Onsdag 23 april kl.16-19:
För allmänheten, för att söka till skolan.

SMF-kurs

Vår nästa SMF-kurs startar till hösten! Läs mer under fliken "Projekt vid AFiG"

Viskadalens folkhögskola
Wigforssakademin
Besök oss på Facebook

AFiG - Arbetarrörelsens Folkhögskola

AFiG

Arbetarrörelsens folkhögskola (AFiG) är skolan mitt i stan. AFiG är en modern skola baserad på arbetarrörelsens värderingar och traditioner. Skolan präglas av en humanistisk och demokratisk grundsyn. Du får möjlighet att skaffa kunskap så att du kan påverka din livssituation och delta i samhällsutvecklingen. Lärarna på AFiG har breda ämnes-kompetenser och detta ger dina studier god kvalitet. AFiG bedriver även kortare folkhögskolekurser i samverkan med olika folkrörelser och studieförbund.

Välkommen!
Arbetarrörelsens folkhögsskola